जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

मिति २०७४/१२/०८ गते वडा नं . ८ द्वारा आयोजित जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमका केहि झलक हरु