जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

रक्षा बन्धनको शुभकामना एवम् सार्वजनिक बिदाको सुचना

मिति २०७६/०४/३० विहिबार पर्ने रक्षा बन्धनको शुभकामना एवम् सार्वजनिक बिदाको सुचना | #Haripur #Haripurmun Visit us @ www.haripurmun.gov.np www.twitter.com/haripurmun

आर्थिक वर्ष: