जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हरिपुर नगरपालिका राजपत्र अंक २ ७६/७७ 09/08/2019 - 14:55 PDF icon rajpatra2.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन ७६/७७ 09/08/2019 - 14:13 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 14:08 PDF icon हरिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:50 PDF icon rajpatra प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित) २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:44 PDF icon Rajpatra न्यायिक समिति कार्यविधि .pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:34 PDF icon Rajpatra स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली,२०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:26 PDF icon Rajpatra_ निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधी) नियमावली.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:23 PDF icon Rajpatra_घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
नयाँ मुलुकी संहिता (Effective from 2075-05-01) ७५/७६ 09/24/2018 - 10:42 PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf
स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज ७५/७६ 09/24/2018 - 10:29 PDF icon स्थानीयतहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज.pdf

Pages