जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीमा आज मिति २०७५/११/०५ गते देखि ल्याव सेवा सुरु

यस हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीमा आज मिति २०७५/११/०५ गते देखि ल्याव सेवा सन्चालनमा आएको छ | नगर प्रमुख श्री जमिरुदिन मन्सुरले उद्घाटन गर्नु हुदैँ आफु सदैव जनाताको सेवाको लागि रहेको बाताउनुभयो र आगामि दिन मा समेत हरिपुर नगरबासिको हितका लागि बिभिन्न सेवामुलक कार्यक्रमहरु ल्या

चार दिने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिबृधि सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिका मिति २०७५-१०-१८ गते दखि २०७५-१०-२१ गते सम्म संचालन भएको चार दिने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिबृधि सम्बन्धी तालिमका केहि झलकहरू....