जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७६/७७ 09/12/2019 - 08:53

हरिपुर न.पा.को शिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना (आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी )

७६/७७ 09/11/2019 - 15:34 PDF icon Lakhandahi.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय सम्बन्धि सुचना !!!

७५/७६ 06/21/2019 - 19:08

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 05/09/2019 - 17:45

वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 11/29/2018 - 13:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

७५/७६ 11/26/2018 - 12:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मेकानिकल सामाग्री)

७४/७५ 05/16/2018 - 15:52

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७४/७५ 05/13/2018 - 13:07

बोलपत्र आवहान (मेकानिकल सामाग्री)

७४/७५ 04/08/2018 - 15:14 PDF icon Bid_ Hydrulic Invitation.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७४/७५ 04/04/2018 - 16:32 PDF icon Bid Invitation.pdf