जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

अभ्यास पुस्तिका वितरण

यस हरिपुर नगरपालिका मातहत रहेका विधालयहरुमा अध्यनरत कक्षा ९ र १० का विधार्थीहरुलाई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकालाई प्राप्त अभ्यास पुस्तिका वितरण कार्यक्रम २०७६ का केही झलकहरु ......

मितिः- २०७६/०२/८ र ९ गते

आर्थिक वर्ष: