जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

योजना अनुगमनका केही झलकहरू

यस हरिपुर नगरपालिका मा सन्चालित बिभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गर्नु हुँदै नगर-प्रमुख जमिरुदिन मन्सुर, उप-प्रमुख रेणुका देवी काफ्ले , प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उदय प्रसाद देवकोटा साथमा अन्य कर्मचारी |

आर्थिक वर्ष: