जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक ७ (कार्यसंचालन निर्देशिका) ७७/७८ 03/15/2021 - 13:32 PDF icon Rajpatra anka ७_ कार्यसंचालन निर्देशिका,२०७७.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक ६ (लैंगिक हिंसा निवारण कोष) ७७/७८ 02/15/2021 - 13:31 PDF icon anka 6_ लैंगिक हिंसा निवारण कोष.pdf
राजपत्र अंक ५ (स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन) ७७/७८ 11/02/2020 - 10:52 PDF icon राजपत्र अंक ५ (स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन).pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक ४ ७७/७८ 09/24/2020 - 13:16 PDF icon राजपत्र अंक-४.pdf, PDF icon राजपत्र अंक-४.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक ३ ७६/७७ 09/24/2020 - 13:06 PDF icon rajpatra अंक ३.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/02/2020 - 20:54 PDF icon covid19_relief_karyabidhi.pdf
राजपत्र अंक- ३ (बाख्रा साटासाट कार्यक्रम) ७६/७७ 03/02/2020 - 12:56 PDF icon बाख्रा साटासाट.pdf
हरिपुर नगरपालिका राजपत्र अंक २ ७६/७७ 09/08/2019 - 14:55 PDF icon rajpatra2.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन ७६/७७ 09/08/2019 - 14:13 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 14:08 PDF icon हरिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages