जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
उदय प्रसाद देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत devkotaudaya@gmail.com 9854089111
रुपलाल देवकोटा सूचना अधिकारी प्रशासन र जिन्सी शाखा ९८६५११४९२१
अशेश्वर साह पशु विकास संयोजक पशु विकास शाखा ९८४५२२४१४४
आनन्द हरि मैनाली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information Technology Dept. aananda.mainali@gmail.com 9849680880
अमरेन्द्र कुमार झा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९८३२५०२
अभिशेक रंजन सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९६६८१७३
शान्ति लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०९९१०३०
मनोज कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ९८६५५००५२०
अजिज मिया कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५ को कार्यालय 9814864687
रंजित कुमार राय यादव लेखापाल लेखा शाखा ९८०६८०४८६२
महेश कुमार दास वडा सचिब वडा नं. ४ को कार्यालय ९८१९७७८०४२
मिलन सुबेदी वडा सचिब वडा नं. ५ को कार्यालय ९८६११९३६२३
संगिता श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. ८ को कार्यालय ९८६०९०१७९८
गणेशमान महर्जन वडा सचिब वडा नं. ९ को कार्यालय ९८४४२०१६१६
प्रदीप कुमार चौधरी वडा सचिब वडा नं. ७ को कार्यालय ९८६४०१९११३
विवेक कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा smart45yadav@gmail.com 9823579764
रमेश महतो पशु प्राविधिक पशु विकास शाखा ९८६४००८०६३
नागेन्द्र राम सामाजिक परिचालक पोषण शाखा ९८४४१४०४०५
विनय पौडेल अधिकृत छैठौँ सामाजिक विकास शाखा 9844443811
कपिलेश्वर झा वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४४०४९५३९
नागेश्वर राय शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४४०३१७९३
बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटा आन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा ९८४९२०८९३२
किर्ती कुमारी कर्ण सहायक पाँचौँ शिक्षा शाखा ९८४४१६३३३८
अनिता भट्टराई महिला विकास निरिक्षक महिला विकास शाखा ९८४५५३६०३६
राजिव महतो सहायक लेखापाल लेखा शाखा ९८५४०८०११३
महेश खनाल सहायक चौथो जिन्सी व्यवस्थापन शाखा ९८४२८५३२३९
पार्वती ज्ञवाली सहायक चौथो न्यायिक समिती ९८६९००९३१२
रुपेश राय सहायक चौथो सहकारी, नक्सा शाखा ९८६४००८२०५
हरिकिशोर महतो एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा mahato.harikishor@gmail.com 9844131516
प्रितिन्जला थापा एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा ९८६६१२४९५०
अमित कुमार महतो फिल्ड सहायक पन्जिकरण शाखा ९८६६१२४९८९
रंजय चौधरी सवारी चालक (ट्रिप्पर) सवारी व्यवस्थापन ९८६२५५००८२
उपेन्द्र साह हलुका सवारी चालक सवारी व्यवस्थापन
सिधान्त ठाकुर हलुका सवारी चालक सवारी व्यवस्थापन ९८४४५४४६०४
बिकाउ महतो स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८५४०४०८३५

Pages