जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
उदय प्रसाद देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत devkotaudaya@gmail.com 9854089111
रुपलाल देवकोटा सूचना अधिकारी प्रशासन र जिन्सी शाखा ९८६५११४९२१
कपिलेश्वर झा वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४४०४९५३९
अशेश्वर साह पशु विकास संयोजक पशु विकास शाखा ९८४५२२४१४४
विनय पौडेल अधिकृत छैठौँ सामाजिक विकास शाखा 9844443811
विवेक कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा smart45yadav@gmail.com 9823579764
नागेश्वर राय शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४४०३१७९३
बिकाउ महतो स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८५४०४०८३५
आनन्द हरि मैनाली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information Technology Dept. aananda.mainali@gmail.com 9849680880
जमाल अहमद रोजगार संयोजक, (शा.अ.) रोजगार सेवा केन्द्र meet2jamal@gmail.com 9807827744
राम नरेश ठाकुर स्वास्थ्य उप-संयोजक स्वास्थ्य शाखा 9846732267
रंजित कुमार राय यादव लेखापाल लेखा शाखा ९८०६८०४८६२
गणेशमान महर्जन वडा सचिब वडा नं. ९ को कार्यालय ९८४४२०१६१६
रामदेव चौधरी ना.सु योजना शाखा 9807861733
प्रदीप कुमार चौधरी वडा सचिब वडा नं. ७ को कार्यालय ९८६४०१९११३
महेश कुमार दास वडा सचिब वडा नं. ४ को कार्यालय ९८१९७७८०४२
मिलन सुबेदी वडा सचिब वडा नं. ५ को कार्यालय ९८६११९३६२३
संगिता श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. ८ को कार्यालय ९८६०९०१७९८
मनोज कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ९८६५५००५२०
बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटा आन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा ९८४९२०८९३२
अनिता भट्टराई महिला विकास निरिक्षक महिला विकास शाखा ९८४५५३६०३६
किर्ती कुमारी कर्ण सहायक पाँचौँ शिक्षा शाखा ९८४४१६३३३८
अभिशेक रंजन सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९६६८१७३
शान्ति लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०९९१०३०
अमरेन्द्र कुमार झा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९८३२५०२
संजीव चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9842827421
अशोक कुमार थापा कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ashokthapa9844@gmail.com 9844046051
मो. जफरुदिन मन्सुर कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन र योजना शाखा md.jafrudin@gmail.com ९८०९६३३४६०
हरिकिशोर महतो एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा mahato.harikishor@gmail.com 9844131516
प्रितिन्जला थापा एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा ९८६६१२४९५०
राजिव महतो सहायक लेखापाल लेखा शाखा ९८५४०८०११३
देवेन्द्र शाही अमिन नापी शाखा 9864736805
महेश खनाल सहायक चौथो जिन्सी व्यवस्थापन शाखा ९८४२८५३२३९
पार्वती ज्ञवाली सहायक चौथो न्यायिक समिती ९८६९००९३१२
रुपेश राय सहायक चौथो सहकारी, नक्सा शाखा ९८६४००८२०५

Pages