जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९।०२।१९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 06/03/2022 - 11:16 PDF icon २०७९।०२।१९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७८।०३।६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 06/23/2021 - 14:02 PDF icon अषाढ ६ गते, कार्यपालिका बैठक.pdf

२०७८।०२।२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 06/15/2021 - 13:11 PDF icon २०७८।०२।२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७८।०२।०३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 06/15/2021 - 13:10 PDF icon २०७८।०२।०३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७८।०१।२३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 05/10/2021 - 09:38 PDF icon २०७८।०१।२३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७८।०१।२० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 05/10/2021 - 09:35 PDF icon २०७८।०१।२० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।१२।१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 04/04/2021 - 18:00 PDF icon २०७७।१२।१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।१२।०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 04/04/2021 - 17:59 PDF icon २०७७।१२।०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।११।२९ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय

७७/७८ 04/03/2021 - 23:23 PDF icon २०७७।११।२९ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७७।११।१७ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय

७७/७८ 04/03/2021 - 23:22 PDF icon २०७७।११।१७ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय.pdf

Pages