जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८१।०१।३१ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय

८०/८१ 05/14/2024 - 11:06 PDF icon २०८१।०१।३१ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय.pdf

२०८०।१२।०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 03/21/2024 - 16:06 PDF icon २०८०।१०।०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु final.pdf

२०८०।१०।२६ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

८०/८१ 02/23/2024 - 12:24 PDF icon २०८०।१०।२६ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

२०८०।१०।२४ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/09/2024 - 12:53 PDF icon २०८०।१०।२४ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय 1 2-merged.pdf

मिति २०८०।०९।२९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/05/2024 - 16:21 PDF icon २०८०।०९।२९ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०८०।०९।२६ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/05/2024 - 11:04 PDF icon २०८०।०९।२६ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०८०।०९।१८ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/05/2024 - 11:03 PDF icon २०८०।०९।१८ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय final.pdf

२०८०।०८।२६ गतेको नगर कार्पपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 01/04/2024 - 12:04 PDF icon २०८०।०८।२६ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय.pdf

२०८०।०७।१६ गतेको नगर कार्पपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/17/2023 - 12:42 PDF icon २०८०।०७।१६ गतेको नगर कार्पपालिकाको बैठक नयाँ.pdf

२०८०।०५।२७ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठक

८०/८१ 09/21/2023 - 16:21 PDF icon २०८०।०५।२७ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठक.pdf

Pages