जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर नगरपालिकाको २०८१।०३।१० गते भएको नगरसभामा पेश भएको बजेट बिबरण

८०/८१ 06/24/2024 - 15:01

हरिपुर नगरपालिकाको २०८०।०३।१० गते भएको नगरसभामा पेश भएको बजेट बिबरण

७९/८० 06/25/2023 - 16:15

२०७९-८० को बजेट (आय व्यय विवरण)

७८/७९ 06/23/2022 - 18:59 PDF icon budget_2079-80.pdf

नगरसभामा पेश भएको बजेट विवरण ।

७७/७८ 06/24/2021 - 17:14 PDF icon nagarsabha 78-79.pdf

नगरसभामा पेश भएको बजेट विवरण

७७/७८ 07/09/2020 - 14:36 PDF icon Budget_077-78.pdf

हरिपुर न.पा. को आ.व. २०७६/०७७ को वडागत रुपमा सन्चालन हुने कार्यक्रम हरूको विवरण

७६/७७ 09/08/2019 - 12:53 PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward6.pdf, PDF icon ward7.pdf, PDF icon ward8.pdf, PDF icon ward9.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत नगरस्तरिय बार्षिक कार्यक्रमहरूको विवरण

७६/७७ 09/08/2019 - 12:43 PDF icon nagarfinal.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को शसर्त अनुदानबाट सन्चालन हुने कार्यक्रमहरू को विवरण

७६/७७ 09/08/2019 - 12:23 PDF icon कृषि शसर्त_२०७६-०७७, PDF icon शिक्षा शसर्त_२०७६-०७७, PDF icon उर्जा शसर्त_२०७६-०७७, PDF icon स्वास्थ्य शसर्त_२०७६-०७७, PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार शसर्त_२०७६-०७७, PDF icon युवा तथा खेलकुद शसर्त_२०७६-०७७

आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक खर्चको  सारांश विवरण | 

७६/७७ 08/13/2019 - 11:55 PDF icon Kharcha.pdf

आ.व. २०७५/०७६ को आम्दानी को सारांश विवरण |

७६/७७ 08/13/2019 - 11:52 PDF icon amdani.pdf

Pages