जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

Happy Global Handwashing Day to all

Happy Global Handwashing Dat to all :

मिचिमिची साबुन-पानीले हात धुने गरौँ, बिभिन्न रोगबाट आफु बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ ।

हरिपुर नगरपालिकाको गहुँको बिउ अनुदान सम्बन्धि सुचना।

Pages