जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता खासस्व योजना (२०७९-२०८८)

७९/८० 04/10/2023 - 16:15 PDF icon Final-Haripur MP WASH Plan.pdf

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, लैंगिक विकास तथा सामाजिक समावेशीकर०ा, वालवालीका, खानेपानी तथा सरसफाई तथा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धी योजना

७५/७६ 12/28/2018 - 11:42 PDF icon Latest yozana Ward_Social.pdf

पदाधिकारी क्षमता, कर्मचारी क्षमता, सुचना प्रविधि, पंजीकर०ा ब्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा सुशासन ब्यवस्थापन तथा अन्य कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/28/2018 - 11:41 PDF icon Latest yozana Ward_Organization.pdf

कृषि विकास, पशुविकास, सहकारी प्रवर्धन, शिपमुलक, आयमुलक, रोजगारमुलक तालिम तथा अन्य कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/28/2018 - 11:40 PDF icon Latest yozana Ward_income.pdf

२०७५/ २०७६ को वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाहरू

७५/७६ 12/28/2018 - 11:38 PDF icon Latest yozana Ward_Disaster.pdf

२०७५/ २०७६ को भौतिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू

७५/७६ 12/28/2018 - 11:36 PDF icon Latest yozana Ward_Bhautik.pdf

नगरशभाबाट पास भएका योजना बिवरण

७४/७५ 03/26/2018 - 13:39 PDF icon नगरशभाबाट पास भएका योजना बिवरण.pdf