जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

अशोक कुमार थापा

ईमेल: 
ashokthapa9844@gmail.com
फोन: 
9844046051
Section: 
सुचना प्रविधी शाखा