जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आनन्द हरि मैनाली

ईमेल: 
aananda.mainali@gmail.com
फोन: 
9849680880
Section: 
सुचना प्रविधी शाखा