जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक खर्चको  सारांश विवरण | 

हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक खर्चको 
सारांश विवरण | 
#Haripur #HaripurMun

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: