जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आ.व. २०७६/०७७ बजेट सार्वजनिकिकरण गर्नु हुँदै नगर प्रमुख ज्यु