जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आशयको सुचना सम्बन्धमा ( कुशल व्वयसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्र प्रा.लि ) ।