जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र (E-bidding) आव्हान सम्बन्धी सूचना ।