जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

क्याटलग सपिंङ्ग विधिबाट जेनेरेटर खरिदको लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सुचना ।