जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (मेडपा) कार्यक्रम अन्तर्गत अगरबत्ती उत्पादन सीप विकास तालिम र तालिम पश्चात उत्पादन गरिएका अगरबत्तीको अवलोकन कार्यक्रम मा केही झलकहरु