जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

जमाल अहमद

ईमेल: 
meet2jamal@gmail.com
फोन: 
9807827744
Section: 
रोजगार सेवा केन्द्र