जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

डा. दिव्यकृष्ण श्रेष्ठ

ईमेल: 
divyashre007@gmail.com
फोन: 
9844090894
Section: 
पशु विकास शाखा