जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

दोस्रो पटक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना । (कृषि शाखा)

दोस्रो पटक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना । (कृषि शाखा)

#haripurmun #Haripur #agriculture

visit us : http://haripurmun.gov.np

twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: