जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

धान बालीमा भएको क्षतिको थप कागजात उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (कृषि शाखा )

धान बालीमा भएको क्षतिको थप कागजात उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (कृषि शाखा )

#Haripur #Haripurmun #agriculture

आर्थिक वर्ष: