जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

#Haripur #Haripurmun #Result #agriculture

Visit us : www.haripurmun.gov.np

Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: