जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नागेश्वर राय

ईमेल: 
nageshray2014@gmail.com
फोन: 
९८४४०३१७९३
Section: 
शिक्षा शाखा