जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

पंजीकरण शाखाद्वारा १ दिने व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा अनलाईन गुनासो सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण तालिमका केहि झलकहरु