जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राज कुमार दास सरको स्वागत कार्यक्रम

यस हरिपुर नगरपालिका कार्यालयमा सरुवा भई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राज कुमार दास सरलाई स्वागत गर्दाको केहि झलकहरू ।

#Haripur #WelcomeCAO #HaripurMun

आर्थिक वर्ष: