जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बार्षिक योजना,कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

बार्षिक योजना,कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

#haripurmun #Haripur #developingharipur #Notice

Visit us : www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

आर्थिक वर्ष: