जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटा

फोन: 
९८४९२०८९३२
Section: 
लेखा शाखा