जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

यस चालु आ.व. मा सामुदायिक तथा मदरसा विधालयहरुको गत आ.व. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि यस सिफारिस भएका लेखापरीक्षकहरुको सूची ।

आर्थिक वर्ष: