जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

यस हरिपुर नगरपालिकाको बाह्रौँ नगरसभाको उदघाटन एवम् निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण समारोहका केहि झलकहरु ।