जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

यस हरिपुर नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्रका कृषकहरुलाई ७०% अनुदानमा च्याऊको बिऊ वितरण सुरु गरेको केही झलकहरु