जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

रंजित कुमार राय यादव

ईमेल: 
yadavranit289@gmail.com
फोन: 
९८०६८०४८६२
Section: 
लेखा शाखा