जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

राम नरेश ठाकुर

ईमेल: 
nareshthakur34078@gmail.com
फोन: 
9846732267
Section: 
स्वास्थ्य शाखा