जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

लघु उधम कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित भएका दुनोट बनाउने, चप्पल बनाउने, डल कुशन बानउने लगायत अन्य बिभिन्न कार्यक्रमका केहि झलकहरु