जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

लेखा परीक्षकको निवेदन माग सम्बन्धको सूचना |

लेखा परीक्षकको निवेदन माग सम्बन्धको सूचना |
 

आर्थिक वर्ष: