जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

विवेक कुमार यादव

ईमेल: 
smart45yadav@gmail.com
फोन: 
9823579764
Section: 
प्राविधिक शाखा