जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

व्यवसाय दर्ता र भवन अभिलेखिकरण सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: