जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन नतिजाको सूचना प्रकाशित गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: