जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य COPOMIS प्रणालीमा आबद्द हुने बारे सूचना ।

आर्थिक वर्ष: