जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

साना व्यवसायिक क ृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सुचना ।

साना व्यवसायिक क ृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सुचना ।

#Haripur #Haripurmun #agriculture

visit us : http://haripurmun.gov.np

आर्थिक वर्ष: