जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भईरहेको जानकारी सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भईरहेको जानकारी सम्बन्धी सूचना ।

#haripurmun #Haripur #Notice #SocialSecurityallowance

Visit us : http://haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

आर्थिक वर्ष: