जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

साविक हरिपुर गाविस अनतर्गतका गाउँ ब्लकका जग्गाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण का केहि झलकहरु