जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

स्थानीय बिदा सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सूचना।

स्थानीय बिदा सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सूचना। 
#Haripur #HaripurMun #SthaniyaBida 
Visit us: www.haripurmun.gov.np

आर्थिक वर्ष: