जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

हरिपुर नगरपालिकाको दशौँ नगरसभा २०७९ सुरु ।

हरिपुर नगरपालिकाको दशौँ नगरसभा २०७९ सुरु ।

#Haripur #haripurmun #10thmunicipalassembly

Visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: