जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

हरिपुर नगरपालिकाको सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी सूचना ।

हरिपुर नगरपालिकाको सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी सूचना ।

#Haripur #HaripurMun #StaySafe #Stayvigilant #Covid19

आर्थिक वर्ष: