जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

हरिपुर न.पा. अनतर्गतका सामुदायिक विधालय तथा मदरसाहरुको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: