जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

२०७७।१०।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय (तराई मधेश सम्बृद्दि कार्यक्रम माग, योजनामा नपुग रकम माग, रकम भुक्तानी)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: